Termička obrada odlivaka

Za potrebe žarenja odlivaka i otkovaka imamo odgovarajuće elektrootporne peći.
Posle sačmarenja i odsecanja nalivnih sistema proizvodi od čelika odlaze na termičku obradu. Žarenje se vrši u elektrotpornoj peći snage 40 kW I zapremine 144 dcm3. Peć ima mogućnost programiranja krive grejanja i hlađenja u 7 tačaka tako da je moguće zadati odgovarajuće temperature grejanja i hladjenja u zadatom vremenu.

TOP