Kovanje

Za potrebe kovanja imamo frikcionu presu 120 t i hidrauličnu 160 t sa potrerebnim zagrevnim stanicama.
Neke od elemenata kontaktne mreže za železnicu kao i za priključke kompozitnih izolatora potrebno je kovati.
Za svoje potrebe elemente kujemo na frikcionoj presi 125 t. Ukoliko je potrebno otkivci se posle kovanja dodatno termički obradjuju.

TOP