Livenje čelika

Čelične odlivke proizvodimo od nelegiranih, niskolegiranih i visoko legiranih vrsta čelika.

Prema nameni naveden je deo iz naše proizvodnje sledeće grupe čeličnog liva:

  • nelegirani i legirani čelični liv za poboljšanje
  • nerđajući i hemijski postojani čelični liv
  • vatrootporni čelični liv
  • čelični liv otporan na habanje

Kod čeličnih odlivaka vršimo interno od svake šarže ispitivanje hemijskog sastava.
Po dogovoru sa kupcem dajemo ateste o kvalitetu, hemijskom sastavu i mehaničkim osobinama.
Odlivke po potrebi termički obrađujemo kao i mašinski grubo (na predmeru) ili potpuno prema tehničkom crtežu kupca.

Više hemijskom sastavu čelika i čeličnog liva: MATERIJALI

TOP