Brušenje

Posle hlađenja odlivka, vađenja iz peska i čišćenja potrebno je odstraniti nalivne sisteme i hranitelje i to se čini gasnim sečenjem. Grube ivice, preliv materijala i drugi višak materijala odstranjuje se na brusnim tocilima. Po potrebi finije odstranjivanje materijala i čišćenje vrši se bijaksom.

TOP