Dubina pocinkovanog sloja

Nakon procesa cikovanja možemo utvrditi debljinu pocikovanog sloja odgovarajaćim mernim instrumentom.

TOP