Inženjerski biro

U injženjerskom birou tim inženjera razrađuje tehničku dokumentaciju i prilagođava je tehnologiji livenja.
Izrađuje se tehnički crtež modela i po potrebi jezgara, projektuje tehnologija livenja i usvaja materijal za livenje.

TOP