Sačmarenje

Posle livenja u peščanom kalupu potrebno je odlivke očistiti od peska i za to koristimo dva postrojenja za čišćenje odlivaka metalnom sačmom. U njima čistimo od korozije i delove za toplo cinkovanje kao i delove posle žarenja.
Jedno postrojenje je predviđeno za sačmarenje sitnih delova (dimenzija približno 250mmx250mmx100mm) i ono radi na principu beskonačne trake. Ovakvi uređaji omogućavaju automatsko okretanje komada u toku rada i vrlo ujednačeno čišćenje površine odlivaka.
Drugo postrojenje predviđeno je, pored manjih, za velike komade i do par stotina kilograma i radi po principu obrtnog stola pri čemu je potrebno okretati delove između ciklusa sačmarenja.
Posebno peskarenje vrši se u peskirnici koja kao sačmu koristi pesak i u njoj se komadi ručno peskiraju.

TOP