Izolatori

Do pre par godina kod nas i dvadesetak godina u inostranstvu upotrebljavali su se uglavnom keramički i stakleni izolatori.

Razvoj kompozitnih izolatora počeo je 60-ih godina prošlog veka ali je pravu ekspanziju naročito u inostranstvu doživeo krajem prošlog veka.

U želji da pratimo svetske trendove u razvoju naša firma počela je sa proizvodnjom izolatora od kompozitnih materijala. Prednost izolatora od kompozintih materijala je u je u plaštu izolatora koji pravimo od dvokomponentnog tečnog silikona.

 

Prednost ovakvih izolatora je višestruka:

  • smanjena masa proizvoda (smanjenje mase od 30% u odnosu na keramički izolator),
  • lak, jednostavan i pouzdan transport do gradilišta,
  • jednostavna montaža i manipulacije na radilištu,
  • smanjen broj radnika pri ugradnji,
  • nema namernih lomova na mreži,
  • nema trajnih oštećenja prilikom preskoka kod puzajućih struja,
  • niski troškovi ugradnje i odrzavanja,
  • sposobnost samoispiranja pa je moguća ugradnja u zagađenim sredinama i drugi.

Katalog Železnica Srbije  Preuzmite katalog

kbr mro mps ds pnif pun ud težžina mpms ugib
IZOLATOR ZATEGE OD FIBERGLASA 250150 22kN 66kN 1285mm 150kV 250kV 634mm 3,2kg
IZOLATOR KOSNIKA OD FIBERGLASA 250750 22kN 66kN 1285mm 150kV 250kV 619mm 4,1kg
IZOLATOR TUNELSKE KONZOLE 257000 2kN 6kN 1285mm 150kV 250kV 1040mm 5,0kg 28mm/1kN
TUNELSKI POLIGONATOR 910 257200 2kN 6kN 1240mm 150kV 250kV 910mm 3,2kg
TUNELSKI POLIGONATOR 1060 257300 2kN 6kN 1240mm 150kV 250kV 1060mm 3,5kg
TUNELSKI POLIGONATOR 830 257250 2kN 6kN 1240mm 150kV 250kV 830mm 2,0kg
TUNELSKI POLIGONATOR 980 257350 2kN 6kN 1240mm 150kV 250kV 980mm 2,2kg
ZATEZNI IZOLATOR OD FIBERGLASA 350500 22kN 90kN 1240mm 150kV 250kV 705mm 2,2kg
ŠTAPNI IZOLATOR 450100 12kN 36kN 942mm 150kV 250kV 1154mm 1,6kg
(ZA SEKCIONI IZOLATOR 6)
ŠTAPNI IZOLATOR 452000 12kN 36kN 1111mm 150kV 250kV 1577mm 1,6kg
(ZA SEKCIONI IZOLATOR 2,5 I NEUTRALNU SEKCIJU)
POTPORNI IZOLATO 85 454150 150kV 250kV
POTPORNI IZOLATOR 110 454250 150kV 250kV
DESNI NOSEĆI IZOLATOR (SRPSKI TUNEL) 208700 2kN 6kN 1285mm 150kV 250kV 3,8kg
LEVI NOSEĆI IZOLATOR (SRPSKI TUNEL) 208800 2kN 6kN 1285mm 150kV 250kV 3,8kg
IZOLATORSKI DRŽŽAČ STEZALJKE 208900 2kN 6kN 1285mm 150kV 250kV 2,7kg
IZOLATORSKI DRŽŽAČ STEZALJKE 208900 2kN 6kN 1285mm 150kV 250kV 3,0kg

Katalog železnica Federacije

kbr kat.žž.s. mro mps ds pnif pun ud težžina mpms
188215001 25kN 50kN 1000mm 580mm 3,6kg
188215002 257300 2kN 6kN 1240mm 150kV 250kV 1060mm 3,5kg
IZOLATOR KOSNIKA ZA CEV 41,48,51 188214032 20kN 40kN 1000mm 480mm 3,2kg
IZOLATOR ZATEGE VISEČI 188214033 15kN 30kN 980mm 487mm 1,5kg
IZOLATOR POTPORE 188214034 27kN 54kN 1000mm 480mm 3,2kg
188216005 350500 25kN 50kN 1240mm 150kV 250kV 705mm 2,2kg
ZATEZNI IZOLATOR 9t 188216009 350500 25kN 90kN 1240mm 150kV 250kV 705mm 2,2kg

TOP