Jezgarnica

U jezgarnici se vrši izrada jezgara za kalupne forme a kasnije se vrši njihova priprema i farbanje za ugradnju u kalupnu formu pre livenja.

TOP