Livenje obojenih metala

Najveći procenat proizvodnje odnosi se na livenje kalajne i aluminijumske bronze u tuljcima ili po modelu i zahtevu kupca.
Pored bronze lijemo i mesing, aluminijum i njegove legure.
Livenje radimo u pesku, kokili i centrifugalno.
Odlivke po potrebi termički obrađujemo kao i mašinski grubo (na predmeru) ili potpuno prema tehničkom crtežu kupca.
Više o hemijskom sastavu legura bronze, mesinga i aluminijuma:
MATERIJALI

TOP