Portali i stubovi

Pored kontaktnih mreža i izolatora proizvodimo i noseće kontrukcije (stubove i portale) navedenih delova.

Time pokrivamo kompletnu proizvodnju opreme za železnicu.

Postoje 3 tipa portala: A, B, i C i u zavisnosti od tipa i namene raspon portala može se kretati od 8 do 36 m i visine od 7,5 do 9,5 m.

TOP