Farbanje i cinkovanje

I cilju zaštite od korozije u dogovoru sa kupcem obrađene odlivke možemo po potrebi farbati ili toplo cinkovati.
Cinkovanje se vrši potapanjem i centrifugiranjem.
Toplo cinkovanje radimo u elektrolučnoj peći 30 kW i zapremine cinka 63 dcm3 ili mase do 450kg.

TOP