Portali i stubovi

Pored kontaktnih mreža i izolatora proizvodimo i noseće kontrukcije (portale) navedenih delova.

Time pokrivamo kompletnu proizvodnju elemenata železnice iznad zemlje računajući i stubove portala. Postoje 4 tipa portala: A, B, C i D i u zavisnosti od tipa i namene raspon portala može se kretati od 8 do 36 m.

TOP