Inženjerski biro

U injženjerskom birou tim inženjera razrađuje tehničku dokumentaciju i prilagođava je livenju.
Izrađuje se tehnički crtež modela i po potrebi jezgara, projektuje tehnologija livenja i usvaja materijal za livenje

TOP