Hemijski sastav materijala

Pre livenja vršimo interno od svake šarže ispitivanje hemijskog sastava. Takođe, na isti način vršimo ispitivanje uzorka radi utvrđivanje hemijskog sastava materijala.
Ispitivanje vršimo na kvantometru. Po dogovoru sa kupcem dajemo ateste o hemijskom sastavu materijala.

TOP