Dubina pocinkovanog sloja

Nakon cikovanja možemo utvrditi debljinu pocikovanog sloja odgovarajaćim mernim instrumentom.

TOP